Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-37

RK-35-2012-37.doc  RK-35-2012-37pr01.doc  RK-35-2012-37pr02.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-35-2012-37
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina na přidělování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
Zpracoval A. Mikulíková, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDne 29. 10. 2010 byla Radou Kraje Vysočina, usnesením č. 1790/38/2010/RK schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé jsou určeny na podporu a zlepšení celoročních sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže i dospělých. Původní ryze sportovní charakter pravidel se tak rozšířil o volnočasové aktivity handicapovaných občanů.
Návrh řešení OŠMS předkládá návrh změny Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na celoroční sportovní aktivity pro handicapované sportovce na Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé, viz materiál RK-35-2012-37, př. 2.
Součástí materiálu RK-35-2012-37, př. 2 je i vzorová smlouva.
V materiálu RK-35-2012-37, př. 1 je změnový dokument předchozího znění pravidel.
Stanoviskastanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-35-2012-37, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz