Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-34

RK-35-2012-34.doc  RK-35-2012-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-35-2012-34
NázevUdělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval4 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava pro: jednání rady kraje č. 35/2012 dne 23. 10. 2012 zpracoval (a): H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace.
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí finančního účelového daru ve výši 8 tis. Kč na výrobu fotbalových dresů pro studenty od Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4. Závazkem obdarovaného je použít darovanou částku výhradně ke stanovenému účelu. Návrh darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-35-2012-34, př. 1.
Podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele. Rada kraje je příslušná udělit souhlas s přijetím daru, a to podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálů RK-35-2012-34, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2012-34, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz