Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-26

RK-35-2012-26.doc  RK-35-2012-26pr01.pdf  RK-35-2012-26pr02.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-35-2012-26
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
Zpracoval K. Lisa
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07849).
Dne 29. 6. 2012 rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR příjemcům podpory dopis, ve kterém upozornilo, že od 1. 7. 2012 dochází ke změně delegovaných činností v oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) a Centrum pro regionální rozvoj.
V souvislosti se změnou delegovaných činností si musel příjemce dotace požádat o ukončení stávajícího rozhodnutí o poskytování dotace Ministerstva vnitra ČR (dle ustanovení § 14 odst. 14 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je možné provést ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínkách tohoto změnu rozhodnutí pouze na základě žádosti příjemce).
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1316/27/2012/RK požádala o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace (usnesení č. 1316/27/2012/RK - rada kraje žádá v souladu s ustanovením § § 14 odst. 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, o změnu ukončení platnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3, RK-27-2012-49, př. 4,
RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7; ukládá Odboru analýz a podpory řízení, Odboru informatiky a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Oznámení o změně dle materiálů RK-27-2012-49, př. 2, RK-27-2012-49, př. 3,
RK-27-2012-49, př. 4, RK-27-2012-49, př. 5, RK-27-2012-49, př. 6, RK-27-2012-49, př. 7, Centru pro regionální rozvoj ČR).
Návrh řešení Dne 17. 9. 2012 Kraj Vysočina obdržel návrh nového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke schválení. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané MMR pod č. j. 30676/2012-91/1 dle materiálu RK-35-2012-26, př. 2.

Dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydaném MMR pod č. j. 30676/2012-91/1 dle materiálu RK-35-2012-26, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina vydané MMR pod č. j. 30676/2012-91/1 dle materiálu
RK-35-2012-26, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz