Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-22

RK-35-2012-22.doc  RK-35-2012-22pr01.pdf  RK-35-2012-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-35-2012-22
NázevProhlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je vzetí na vědomí skutečností dle materiálu RK-35-2012-22, př. 1 a prohlášení skutečností k žádosti o platbu a k monitorovací zprávě v rámci projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-35-2012-22, př. 2, podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-35-2012-22, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-22, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-35-2012-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2012-22, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz