Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-21

RK-35-2012-21.doc  RK-35-2012-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-35-2012-21
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 4
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz