Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-63

RK-34-2012-63.doc  RK-34-2012-63pr01.pdf  RK-34-2012-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-34-2012-63
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
Zpracoval Z. Čech
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuVýznamný sochař a umělec z Vysočiny PaedDr. Radomír Dvořák, autor triptychu žulových reliéfů na lipnických lomech (Národní památník odposlechu - Bretchneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči) v současné době pracuje na dalším významném díle nazvaném HLAVA XXII, jež by mělo navázat právě na výše uvedený památník odposlechu. Bude se jednat o stylizovaný portrét Jaroslava Haška o výšce 265 cm a hmotnosti cca 18 tun, jež bude umístěn ve volné krajině poblíž křižovatky silnice Lipnice nad Sázavou - Dolní Město a Světlá nad Sázavou - Humpolec. Na výše uvedeném žulovém díle bude vytesán v deseti jazycích citát ze Švejka ( Život lidský, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, je tak složitej, že samotnej život člověka je proti tomu hadr. ). Slavnostní odhalení sochy proběhne 27. dubna 2013. Bližší informace o díle jsou obsahem materiálu RK-34-2012-63, př. 1. Obecně prospěšná společnost CENTRUM VYSOČINY, spoluorganizátor akce HLAVA XXII, se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu výše uvedeného díla.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na společném jednání s panem radním T. Škarydem a s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsme výše uvedenou akci vyhodnotili jako velmi významnou aktivitu v oblasti kultury i cestovního ruchu. Na základě výše uvedených skutečností odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout Obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINY, B. Kozinové 2020, Havlíčkův Brod, IČO: 27470148 dotaci ve výši 75 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s vytvořením díla nazvaného HLAVA XXII. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 10. 2012 činí 22 844 tis. Kč.
Odbor informatiky: Tato dotace je evidována v systému eDotace Krajského úřadu Kraje Vysočina pod ID O00209.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 75 000 Kč obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINY, o.p.s., se sídlem: B. Kozinové 2020, Havlíčkův Brod, IČO: 27470148, na krytí nákladů souvisejících s vytvořením díla nazvaného HLAVA XXII dle materiálu RK-34-2012-63, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 75 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 75 000 Kč dle materiálů RK-34-2012-63, RK-34-2012-63, př. 1, RK-34-2012-63, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz