Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-62

RK-34-2012-62.doc  RK-34-2012-62pr01.pdf  RK-34-2012-62pr02.xls  RK-34-2012-62pr03.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-34-2012-62
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí
Zpracoval Z. Čech
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuV Černovicích byl 10. listopadu 2002 odhalen Židovský památník, který je připomínkou deportace tamních židovských obyvatel do nacistických koncentračních táborů. O vybudování památníku se zasloužilo především občanské sdružení s názvem Židovský památník Černovice. Toto občanské sdružení zastoupené předsedou sdružení Dr. Michalem Arendem je organizátorem akce nazvané Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí, jež se uskuteční 9. - 11. listopadu 2012 v Černovicích. Tento termín je zároveň 10. výročím založení památníků a 70. výročím odvlečení posledních židovských obyvatel z Černovic. Součástí vzpomínkové akce jsou hudební koncerty a také výstava s názvem Něco židovského . Bližší informace o akci jsou obsahem materiálu
RK-34-2012-62, př. 1. Občanské sdružení Židovský památník Černovice se obrátilo na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu výše uvedené akce.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-34-2012-62, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout Židovskému památníku Černovice, Dukelských hrdinů 14, Praha 7,
IČO: 26590247 dotaci ve výši 40 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Vzpomínkového víkendu na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a T. Škarydem, členem Rady Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu, viz materiál RK-34-2012-62, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 182 750 Kč.
Odbor informatiky: Tato dotace je evidována v systému eDotace Krajského úřadu Kraje Vysočina pod ID O00209.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč Židovskému památníku Černovice, Dukelských hrdinů 14, Praha 7, IČO: 26590247, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Vzpomínkového víkendu na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí dle materiálu RK-34-2012-62, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku
40 000 Kč dle materiálu RK-34-2012-62.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz