Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-56

RK-34-2012-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-34-2012-56
NázevNávrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
Zpracoval6 neveřejný materiál Návrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne pro: jednání rady kraje č. 34/2012 dne 9. 10. 2012 zpracovali: P. Adam, M. Richtová Tomšů
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz