Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-54

RK-34-2012-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-34-2012-54
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Procházková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podalo Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 3. 9. 2012 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku:
* Výukový software pro CNC používaný ve výuce od 1. 7. 1995, inventární číslo 90 300 001, pořizovací cena 114 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
* Monitory 19 DELL 7 kusů, rok pořízení 1. 12. 2000, inventární číslo 30 212 243, pořizovací cena 245 800,84 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
* Počítače - přestavba 15 x Brave. Pořízeno 1. 1. 2000, inventární číslo 30 112 281, pořizovací cena 225 500, 60 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Výukový software pro CNC používaný pro výuku programování je již zastaralý, pracující na platformě MS-DOS. V současnosti je používán software pro výuku programování CNC na platformě Windows. Uživatelské prostředí je již nevyhovující.
Monitory DELL 19 jsou nefunkční, nelze je opravit, jsou energeticky náročné oproti LCD či LED monitorům.
Počítače Brave jsou již zastaralé, nejsou plně funkční.
Výše uvedený majetek byl nabídnut po dobu 14 dnů na webových stránkách Kraje Vysočina, zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani jiný zájemce. Škola navrhuje vyřazení softwaru znehodnocením instalačního programu, monitory a počítače dát k likvidaci.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením výukového softwaru pro CNC, inventární číslo 90 300 001, 7 ks monitorů 19 DELL, inventární číslo 30 212 243 a 15 ks počítačů Brave, inventární číslo 30 112 281 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-34-2012-54.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz