Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-51

RK-34-2012-51.doc  RK-34-2012-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-34-2012-51
NázevDodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
Zpracoval S. Lemperová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče (dále jen Dodatek č. 2 ).
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče ze dne 23. 3. 2011 je realizován projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče. Během realizace projektu byla upravena struktura financování projektu - byl navýšen podíl státního rozpočtu na financování projektu a některé další administrativní změny projektu. Všechny tyto změny jsou shrnuty v Dodatku č. 2 dle materiálu RK-34-2012-51, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-34-2012-51, př.1.
Rada kraje rozhoduje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-34-2012-51, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 12. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz