Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-47

RK-34-2012-47.doc  RK-34-2012-47pr01.xls
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-34-2012-47
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
Zpracoval J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci dle ustanovení Čl. 2 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina
pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/12 (dále jen Pravidla rady kraje ) o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných dle Pravidel Rady kraje.
Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 jsou uvedeny v materiálu RK-34-2012-47, př. 1
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období
od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012, dle materiálu RK-34-2012-47, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro Oblast regionálního rozvoje v období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-34-2012-47, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 9. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz