Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-39

RK-34-2012-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-34-2012-39
NázevProjekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina , a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření.
Realizace a financování Projektu byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0405/05/2008/ZK. Rada kraje schválila usnesením 1452/32/2008/RK předložení Projektu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 17. 9. 2012 byla na zvláštní účet Projektu připsána dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) ve výši 174 796 Kč a dne 19. 9. 2012 dotace ve výši
990 511,80 Kč za druhou dílčí část projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace přijaté z Operačního programu Životní prostředí na zvláštní účet NATURA 2000 - ZCHÚ ve výši 1 165 308 Kč.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu NATURA 2000 - ZCHÚ o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 1 165 308 Kč za dílčí část projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina .
Odpovědnost OŽP, OE
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz