Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-24

RK-34-2012-24.doc  RK-34-2012-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-34-2012-24
NázevNávrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 25. ledna 2011 projednala Rada Kraje Vysočina Návrh na stanovení ukazatelů hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a přijala usnesení č. 0142/04/2011/RK, kterým stanovila ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV).
Na základě přijatého usnesení č. 0142/04/2011/RK Radou Kraje Vysočina a dle stanovených ukazatelů hodnocení ředitele KSÚSV, bylo provedeno hodnocení ředitele KSÚSV za rok 2011, ze kterého byl vyhotoven zápis, materiál RK-20-2012-22, př. 1.
Na základě vyhodnocení výše uvedených bodů a následného požadavku zřizovatele spočívající v rozdělení celkové částky na odměnu ve výši 2/3 a 1/3 byla na základě usnesení č. 0917/20/2012/RK ze dne 22. 5. 2012 poskytnuta řediteli KSÚSV mimořádná odměna ve výši 2/3 ze stanovené výše dle materiálu RK-20-2012-22, př. 1. Uvolnění mimořádné odměny ve výši 1/3 bylo stanoveno po splnění navržených opatření dle usnesení Rady Kraje Vysočina 0883/19/2012/RK ze dne 9. května 2012.
Návrh řešení V souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může zaměstnavatel poskytnout odměnu za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
Na základě předložených opatření dle usnesení č. 1294/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012, navrhuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnout mimořádnou odměnu řediteli KSÚSV za rok 2011 dle materiálu RK-34-2012-24, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-34-2012-24, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz