Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-22

RK-34-2012-22.doc  RK-34-2012-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-34-2012-22
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.
Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina byly předloženy k projednání:
- návrhy na vyřazení majetku,
- ohlášení škody vzniklé kraji,
- návrhy na upuštění od vymáhání pohledávek.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne
25. 9. 2012, zápis z jednání včetně příloh je obsahem materiálu RK-34-2012-22, př. 1.
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 25. 9. 2012 a doporučila:
- vyřadit majetek dle stanoviska 01/02/2012 a 02/02/2012,
- upustit od vymáhání pohledávek dle stanoviska 04/02/2012 až 08/02/2012.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2012 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-34-2012-22, př. 1;
rozhoduje
* vyřadit majetek dle materiálu RK-34-2012-22, př. 1;
* upustit od vymáhání pohledávek v režimu de minimis dle materiálu RK-34-2012-22, př. 1;
ukládá
* oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-34-2012-22, př. 1 z majetkové evidence;
* odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-34-2012-22, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz