Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-13

RK-34-2012-13.doc  RK-34-2012-13pr01.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-34-2012-13
NázevProjekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o čestné prohlášení, které je součástí hlášení o pokroku (monitorovacího hlášení) k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line - CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Hlášení o pokroku je předkládáno za sledované období 1. 4. 2012 - 30. 9. 2012. Čestné prohlášení obsažené v monitorovacím hlášení je součástí materiálu RK-34-2012-13, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti obsažené v materiálu RK-34-2012-13, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2012-13, př. 1.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz