Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-10

RK-34-2012-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-34-2012-10
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace (dále též ÚSP Lidmaň ), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel ÚSP Lidmaň, písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku - automobil Peugeot Boxer 231C42, registrační značka PEE 96-71, inventární číslo 023/08, rok výroby 1999, rok pořízení 1999, pořizovací cena 677 614 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč. Vozidlo je již ve špatném technickém stavu, značně opotřebované, karoserie zkorodovaná.
Nepotřebný majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. O vyřazovaný automobil projevila zájem Obec Polnička, která by jej využila pro potřeby SDH Polnička. Vozidlo by bylo zařazeno do systému IZS Kraje Vysočina pro zásahovou jednotku obce, zařazenou do kategorie JPO III s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného osobního vozidla z majetku kraje a jeho následným prodejem Obci Polnička, se sídlem Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 00840670, za symbolickou cenu 1 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - automobil Peugeot Boxer 231C42, registrační značka PEE 96-71, inventární číslo 023/08, rok výroby 1999, rok pořízení 1999, pořizovací cena 677 614 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a jeho následným prodejem Obci Polnička, se sídlem 591 02 Polnička 225, IČO 00840670, za cenu 1 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz