Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-03

RK-34-2012-03.doc  RK-34-2012-03pr01.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-34-2012-03
NázevZměna usnesení 1487/29/2012/RK a 1676/32/2012RK
Zpracoval P. Effenberková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1487/29/2012/RK ze dne 28. 8. 2012 bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o zřízení věcného břemene na majetku kraje se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400. V materiálu
RK-29-2012-05 př. 2 byla u akce pod pořadovým číslem 2:
JI-014990005274/SB6307023/004-ISK-Nová Brtnice, přeložka VN, NN rek. silnice II/405 , k.ú. Brtnice a Zašovice uvedena nesprávná výše úhrady za zřízení věcného břemene, a to dle chybně vyplněné žádosti o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany žadatele, tj. společnosti ISK spol. s. r. o, Palackého tř. 34, Brno. Výše úplaty za zřízení věcného břemene byla dle ceníku Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina vypočtena ve výši 54 149 Kč bez DPH. Společnost ISK spol. s. r. o., podala žádost o rozdělení této akce dle žádostí a to z důvodů příslušnosti do 2 katastrálních pracovišť. Po provedení šetření bylo zjištěno, že úhrada za zřízení věcného břemene byla chybně vypočtena a nově je tedy upravována i výše úhrady.
Usnesením 1676/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 bylo rozhodnuto uzavřít mimo jiné smlouvu o zřízení věcného břemene na majetku kraje se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400. V materiálu
RK-32-2012-11, př. 2 byla u akce pod pořadovým číslem 5:
JI-014130000717/1030001731/002-ISK Domamil, připojení 3xRD pro OÚ - kabelové vedení NN včetně podpěrných bodů NN a rozpojovacích skříní , k.ú. Domamil uvedena nesprávná výše úhrady za zřízení věcného břemene, a to dle chybně vyplněné žádosti o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany žadatele, tj. společnosti ISK spol. s. r. o., Palackého tř. 34, Brno. Výše úplaty za zřízení věcného břemene byla dle ceníku Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina vypočtena ve výši
9 022 Kč bez DPH.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 1487/29/2012/RK tak, že v materiálu
RK-29-2012-05, př. 2 u pořadového čísla 2 bude akce změněna dle materiálu
RK-34-2012-03, př. 1 - původní akce se štěpí do tří akcí a zvyšuje se cena úhrady
z 54 149 Kč bez DPH na 62 330 Kč bez DPH.
Odbor majetkový dále navrhuje změnit usnesení 1676/32/2012/RK tak, že v materiálu
RK-32-2012-11, př. 2 u pořadového čísla 5 bude změněna původní výše úhrady 9 022 Kč bez DPH na novou částku 11 338 Kč bez DPH
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* změnit usnesení 1487/29/2012/RK tak, že v materiálu RK-29-2012-05, př. 2 se akce pod pořadovým číslem 2 nahrazuje akcemi dle materiálu RK-34-2012-03, př. 1;
* změnit usnesení 1676/32/2012/RK tak, že v materiálu RK-32-2012-11, př. 2 se u akce pod pořadovým číslem 5 nahrazuje původní výše úhrady 9 022 Kč bez DPH novou výší úhrady 11 338 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz