Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-42

RK-11-2012-42.doc  RK-11-2012-42pr01.doc  RK-11-2012-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-11-2012-42
NázevStanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovisko zřizovatele k výuce předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč. Možnost vyučovat některé předměty v jiném jazyce, než je jazyk vyučovací, připouští ustanovení § 13 odst. 3 školského zákona; podle tohoto ustanovení rozhoduje o povolení vyučovat některé předměty v cizím jazyce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Odboru školství, mládeže a sportu byla dne 24. 1. 2012 doručena žádost ředitele Střední školy stavební v Třebíči o kladné stanovisko zřizovatele školy k žádosti o povolení výuky předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce (materiál RK-11-2012-42, př. 1).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhoduje o žádostech o povolení vyučovat některé předměty v cizím jazyce ve správním řízení a jedním z předepsaných podkladů pro rozhodnutí je i kladné stanovisko zřizovatele [čl. 2 písm. f) pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č. j. 527/2008-23].
Učební osnovu předmětu dějiny architektury pro 3. ročník oboru Stavebnictví, ŠVP Stavebnictví - 36-47-M/01 obsahuje materiál RK-11-2012-42, př. 2.
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje udělit kladné stanovisko zřizovatele školy k žádosti Střední školy stavební Třebíč o povolení výuky předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce.
Jedná se o zcela mimořádnou, zatím v Kraji Vysočina zcela ojedinělou, nabídku střední školy klientům. Výuka předmětu v cizím jazyce navazuje na dlouholeté úsilí školy posilovat cizí jazyky v odborných předmětech (zavádění metody CLIL). Tato aktivita je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání Kraje Vysočina 2008 (opatření B. 6. 2 Podporovat využívání cizích jazyků a informačních technologií ve výuce jiných předmětů ) a s Programem rozvoje Kraje Vysočina (opatření 1. 5 aktivita Důraz na rozvoj kompetencí žáků v cizích jazycích, informačních a nových technologiích a podnikání ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s výukou předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč od 1. 9. 2013.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz