Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-39

RK-11-2012-39.doc  RK-11-2012-39pr01.doc  RK-11-2012-39pr02.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-11-2012-39
NázevPodlicenční smlouva
Zpracoval L. Hrůza, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření podlicenční smlouvy k dílům ve vlastnictví Kraje Vysočina týkající se jejich zveřejnění na internetových stránkách Města Bystřice nad Pernštejnem.

Kraj Vysočina realizoval v letech 2010 až 2012 projekt s názvem Mediální kampaň turistického regionu Vysočina (dále jen projekt ) financovaný z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Hlavním cílem projektu byla příprava a realizace mediální kampaně, ve které byl Kraj Vysočina představován jako ideální místo pro strávení klidné rodinné dovolené v čistém prostředí, za účelem přilákání občanů z ostatních regionů ČR ke strávení jak zimní tak letní dovolené v Kraji Vysočina. Jedním z výstupů projektu byly i filmové klipy s názvem Aktivní dovolená v kraji v zimním období a Aktivní dovolená v kraji v období jaro - podzim .
Dne 24. 2. 2012 požádalo Město Bystřice nad Pernštejnem (dále jen město ) Kraj Vysočina o poskytnutí těchto klipů. Tyto klipy chce město umístit v rámci propagace svého regionu na internetové stránky svého informačního centra, na internetové stránky EDEN Network a na sociálních sítích oficiálně zřízených městem. Žádost města je obsahem materiálu RK-11-2012-39, př. 2.

Kraj Vysočina je na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 5. 2010 držitelem výhradní licence k dílu (toto se vztahuje i na filmové klipy) a je rovněž oprávněn poskytovat podlicenci.
Návrh řešení Umístění filmových klipů na další veřejně dostupný informační zdroj ještě posílí dopad a cíl projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina realizovaného Krajem Vysočina, proto Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-11-2012-39, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-11-2012-39, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz