Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-35

RK-11-2012-35.doc  RK-11-2012-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-11-2012-35
NázevPoskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotací určených na spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje Vysočina (dále jen MAS ), vzniklých v roce 2012.

V souladu se schválenými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny (dále jen Pravidla ) ze dne 24. 1. 2012 č. 04/12 proběhl pro rok 2012 v termínu od 24. ledna 2012 do 24. února 2012 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 15 žádostí. Všechny podané žádosti jsou v administrativním souladu s Pravidly. Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 450 tis. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno 500 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci Pravidel jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu RK-11-2012-35, př. 1. U těchto projektů navržených k podpoře bude následně se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí dotace.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je na dotace pro místní akční skupiny (ÚZ 00094) uvažována částka 500 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00286.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace místním akčním skupinám uvedeným v materiálu
RK-11-2012-35, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-11-2012-35, př. 1, za podmínek stanovených v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz