Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-30

RK-11-2012-30.doc  RK-11-2012-30pr01.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-11-2012-30
NázevDotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0608/07/2011/ZK schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina (dále jen zásady ). Uzávěrka žádostí byla dne 28. 2. 2012. Žádost si podala všechna tři města s památkami UNESCO: město Třebíč na projekt Ochrana památky UNESCO - Židovské čtvrti městským kamerovým a dohlížecím systémem ve výši 300 tis. Kč, město Telč na projekt Zlepšení prezentace a ochrany památky UNESCO v Telči ve výši 300 tis. Kč a město Žďár nad Sázavou na projekt Propagace poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - kniha a mobilní průvodce ve výši 300 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-11-2012-30, př. 1.

Dotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ00310.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Kultura, § 3322 je na podporu měst s památkami UNESCO schválena částka 900 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-11-2012-30, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz