Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-19

RK-11-2012-19.doc  RK-11-2012-19pr01.doc  RK-11-2012-19pr01upr1.doc  RK-11-2012-19pr02.pdf  RK-11-2012-19pr03.doc  RK-11-2012-19pr03upr1.doc  RK-11-2012-19pr04.pdf  RK-11-2012-19pr05.doc  RK-11-2012-19pr06.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-11-2012-19
NázevŽádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO z Programu EFEKT
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší předložení žádosti do státního programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program EFEKT na spolufinancování Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO .
Kraj Vysočina uzavřel dne 1. 6. 2010 smlouvu o spolupráci s obcemi na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)(dále jen smlouva). Smlouva zahrnuje mimo jiné též zajištění technicko-ekonomických analýz. Zařízení pro energetické využití odpadů je klíčovým zařízením připravovaného Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina.
Zakládající členové smlouvy (kraj a obce s rozšířenou působností) složili na realizaci smlouvy vklad na účet ISNOV ve výši 4,7 mil. Kč a zároveň se smluvní strany dohodly, že veškeré úkony za zadavatele bude činit Kraj Vysočina.
Řídící výbor ISNOV na svém 12. Zasedání dne 8.3. 2012 vyslovil souhlas se zpracováním studie proveditelnosti a s financováním vlastního podílu žadatele z účtu ISNOV.
Odbor životního prostředí připravil žádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO , který může být až do výše 80 % nákladů spolufinancován z Programu EFEKT. Rozpočet projektu činí 1,2 mil. Kč včetně DPH. Příjem žádostí končí 15. Března 2012. Projektová fiše, žádost a přílohy žádosti jsou přílohou tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje vzít na vědomí projektový záměr Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO dle materiálu RK-11-2012-19, př. 1 a rozhodnout podat žádost Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO ke spolufinancování z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu dle materiálu RK-11-2012-19, př. 2 až př. 6. Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO je jedním z kroků vedoucích k prověření možnosti realizace klíčového zařízení Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV).
StanoviskaGrémium ředitele:
Souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor nemá připomínky, na účtu projektu ISNOV ke dni 6. 3. 2012 je 4 259 920 Kč.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
projektový záměr Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO dle materiálu RK-11-2012-19, př. 1;
rozhoduje
podat žádost o spolufinancování Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO do Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu dle materiálů
RK-11-2012-19, př. 2, RK-11-2012-19, př. 3, RK-11-2012-19, př. 4, RK-11-2012-19, př. 5 a RK-11-2012-19, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-11-2012-19, př. 5.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz