Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-15

RK-11-2012-15.doc  RK-11-2012-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-11-2012-15
NázevZměna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuStávající zřizovací listina Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (ZZS KV) odkazuje na právní úpravu vyhlášky č. 434/1992 Sb., která bude zrušena zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to s účinností od 1. 4. 2012. Obsah zdravotnické záchranné služby bude nově stanoven zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Obsah zřizovací listiny ZZS KV proto navrhujeme s účinností od 1. 4. 2012 uvést do souladu s novou právní úpravou odkazem na platný zákon. Protože název ZZS KV obsahuje neaktuální název zřizovatele, navrhujeme změnu zřizovací listiny spojit se změnou názvu organizace tak, aby odpovídala novému názvu Kraje Vysočina, tj. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Ve zřizovací listině navrhujeme změnit i dosavadní označení zřizovatele.
Změna zřizovací listiny byla projednána se ZZS KV, která s navrženými změnami souhlasí.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje změnit obsah zřizovací listiny, a to název organizace a obsah článku III. Hlavní účel a předmět činnosti dle materiálu RK-11-2012-15, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2012-15, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 1. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz