Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-13

RK-11-2012-13.doc  RK-11-2012-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-11-2012-13
NázevZměna usnesení 0488/11/2011/RK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší změnu výše citovaného usnesení z důvodu změny rozsahu nemovitostí, které mají být dotčeny stavbou města Nové Město na Moravě.
Usnesením 0488/11/2011/RK rozhodla rada kraje uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/354 a pozemku par. č. 1058 v k. ú. Nové Město na Moravě a městem Nové Město na Moravě na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu dvou přechodů na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě za podmínky, že město Nové Město na Moravě uhradí kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka (CZ.1.11/1.1.00/02.00901). Důvodem uzavření takto koncipované smlouvy byla skutečnost, že město Nové Město na Moravě mělo v úmyslu svojí investiční činností zasáhnout do silnice v době udržitelnosti projektu II/354 Nově Město- Svratka. Investor měl v úmyslu vybudovat dva přechody na ulici Křičkova v Novém Městě na Moravě. Stavbou měl být dotčen pozemek par. č. 1058 v k. ú. Nové Město na Moravě. Tento zásah představoval částku 20 232 Kč.
Smlouva byla městu Nové Město na Moravě předložena dne 31. 3. 2011, nebyla však z důvodu na straně investora uzavřena. Město Nové Město na Moravě přehodnotilo svůj původní záměr a rozšířilo rozsah dotčených pozemků o pozemek par. č. 136/4 o 1 m2 a u původního pozemku par. č. 1058 došlo k navýšení na 45 m2. Tím se zvýšila i částka, kterou by investor měl uhradit Kraji Vysočina, pokud by byla Úřadem Regionální rady Jihovýchod požadována úhrada za porušení smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka z částky 20 232 Kč na částku 45 757 Kč. Jedná se o předpokládanou částku, jejíž skutečná výše se může odlišovat.
Návrh řešení OM navrhuje změnit usnesení 0488/11/2011/RK tak, že původní usnesení bude doplněno o další pozemek, který bude stavbou dotčen a dojde ke změně přehodnocením původního záměru města Nové Město na Moravě vybudovat dva přechody pro chodce na ulici Křičkova na jeden přechod pro chodce a jedno místo pro přecházení.
Návrh usnesení předpokládá změnit původní usnesení tak, aby odpovídalo novému záměru města Nové Město na Moravě.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Žďár nad Sázavou souhlasí s vybudování jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení na pozemcích par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0488/11/2011/RK takt, že text
Rada kraje rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/354 a pozemku par. č. 1058 v k. ú. Nové Město na Moravě a městem Nové Město na Moravě na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu dvou přechodů na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě za podmínky, že město Nové Město na Moravě uhradí kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka (CZ.1.11/1.1.00/02.00901)
nahradit textem:
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/354 a pozemků par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. Nové Město na Moravě a městem Nové Město na Moravě na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu jednoho přechodu pro chodce na ul. Křičkova - Smetanova a místa pro přecházení Křičkova - Drobného v Novém Městě na Moravě za podmínky, že město Nové Město na Moravě uhradí Kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka (CZ.1.11/1.1.00/02.00901).
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. června 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz