Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-09

RK-11-2012-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-11-2012-09
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje vyvolanou změnou vlastníků, nebo jejich adres u vykupovaných pozemků.
Usnesením č. 0349/05/2008 ze dne 16. 9. 2008 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy. Materiál ZK-05-2008-62, př. 1 uvádí konkrétní vlastníky dle údajů katastru nemovitostí, přičemž postupně docházelo ke změnám v osobách vlastníků.
Usneseními 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK zastupitelstvo kraje postupně rozhodlo změnit předchozí usnesení tak, že byli nahrazování původní vlastníci aktuálně evidovanými vlastníky v katastru nemovitostí.
Protože u některých pozemků se opět vlastnici změnili, je potřebné znovu původní usnesení změnit.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu výše uvedených usnesení tak, že zůstane zachován rozsah vykupovaných pozemků, ale dojde k zobecnění identifikace vlastníků u dosud nevykoupených pozemků. Tento návrh má za cíl zamezit dalším změnám v přijatém usnesení z důvodů pravděpodobných dalších pohybů v osobách vlastníků.
Návrh usnesení předpokládá u dosud nevykoupených pozemků nahrazení původních konkrétních vlastníků vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz