Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-38

RK-02-2012-38.doc  RK-02-2012-38pr01.doc  RK-02-2012-38pr02.doc  RK-02-2012-38pr03.doc  RK-02-2012-38pr04.doc  RK-02-2012-38pr05.doc  RK-02-2012-38pr06.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-02-2012-38
NázevInformace o přijatých věcných darech a finančních dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále ZZS KV) přijala v roce 2011 od různých subjektů dary v podobě věcného daru.
Od Milana Stránského dle materiálu RK-02-2012-38, př. 6 obdržela televizor do společenské místnosti na výjezdovém stanovišti v Havlíčkově Brodě, od Pavla Sedláka dle materiálu
RK-02-2012-38, př. 1 obdržela DVD přehrávač pro výukové účely, od MUDr. Vaňatky dle materiálu RK-02-2012-38, př. 2 obdržela také DVD přehrávač, který bude také využit pro výukové účely, od Jana Janků dle materiálu RK-02-2012-38, př. 4 obdržela sendvičovač pro stanoviště v Počátkách a od společnosti ALFA-HELICOPTER, s. r. o. dle materiálu
RK-02-2012-38, př. 5 přijala nábytek. Dle materiálu RK-02-2012-38, př. 3 od Statutárního města Jihlava přijala finanční dotaci na pořízení defibrilátoru.
Darovací smlouvy jsou uvedeny v materiálech RK-02-2012-38, př. 1, RK-02-2012-38, př. 2, RK-02-2012-38, př. 4, RK-02-2012-38, př. 5 a RK-02-2012-38, př. 6. Dohoda o poskytnutí finanční dotace je uvedena v materiálu RK-02-2012-38, př. 3.
Záchranná služba dále přijala účelové dary od firem z regionu Velkomeziříčsko na zajištění konference ve Velkém Meziříčí ve výši 2 500 Kč.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 15. 9. 2009 č. 10/09 může příspěvková organizace nabýt darem do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, vzhledem ke skutečnosti, že tyto smlouvy byly již uzavřeny Odbor zdravotnictví navrhuje radě vzít na vědomí uzavřené darovací smlouvy dle materiálů RK-02-2012-38, př. 1, RK-02-2012-38, př. 2, RK-02-2012-38, př. 4, RK-02-2012-38, př. 5, RK-02-2012-38, př. 6 a Dohodu o přijetí finanční dotace uvedenou v materiálu RK-02-2012-38, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
nabytí darů dle darovacích smluv uvedených v materiálech RK-02-2012-38, př. 1,
RK-02-2012-38, př. 2, RK-02-2012-38, př. 4, RK-02-2012-38, př. 5, RK-02-2012-38, př. 6;
bere na vědomí
dohodu o přijetí finanční dotace uvedenou v materiálu RK-02-2012-38, př. 3;
ukládá
ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace postupovat v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz