Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-36

RK-02-2012-36.doc  RK-02-2012-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-02-2012-36
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100 000 Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku ze dne 2. ledna 2012 a navrhuje jeho vyřazení:
- Dialyzační přístroj Hospal, včetně krevní pumpy.

Výše uvedený přístroj byl nemocnici bezúplatně převeden dne 1. 6. 2009. Přístroj včetně pumpy, která je součástí přístroje, vykazuje značnou poruchovost a nemá platnou bezpečnostně-technickou kontrolu.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje. O nepotřebný majetek neprojevila žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina zájem. Nepotřebný majetek bude fyzicky zlikvidován.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
- Dialyzační přístroj Hospal, včetně krevní pumpy.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz