Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-35

RK-02-2012-35.doc  RK-02-2012-35pr01.doc  RK-02-2012-35pr02.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-02-2012-35
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č.1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-02-2012-35, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-02-2012-35, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Členové grémia souhlasí s projektovými záměry.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
PO realizuje grantový projekt CZ.1.07/1.1.01/03.0031 s názvem Zkvalitnění výuky odborných předmětů s využitím ICT - vzhledem k zaměření projektu a obsahu projektové fiše není v tuto chvíli identifikováno riziko dvojího financování projektových aktivit.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Inovační metody ve výuce dle materiálu RK-02-2012-35, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz