Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-30

RK-02-2012-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-02-2012-30
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola umělecko průmyslová Světlá nad Sázavou a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 1. 2. 2011 rozhodl písemně ředitel školy Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy umělecko průmyslové Světlá nad Sázavou o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se užitkový automobil Peugeot Boxer, inventární číslo 132, SPZ HBA 05 46, v pořizovací ceně 823 945 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Automobil byl dán do provozu v roce 1998, je starý a značně opotřebovaný, což potvrdila
i servisní opravna. Na webových stránkách Kraje Vysočina byl nabídnut od 30. 11. 2011
do 13. 12. 2011, zájem neprojevila žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Škola navrhuje automobil nabídnout k prodeji do autobazaru. Pokud nebude o koupi zájem, škola navrhuje jeho likvidaci.

2. Dne 4. 10. 2011 rozhodl písemně ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o automobil - dodávka, Renault Trafic TB 26, inventární číslo MS-z-87-1, v pořizovací ceně 694 363 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Automobil byl pořízen v roce 1995, je silně zkorodovaný, bez STK a emisí. Na webových stránkách Kraje Vysočina byl nabídnut od 4. 10. 2011. Během 14 dnů o něj neprojevila zájem žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Renault Trafic bude nabídnut v autobazaru k prodeji. Pokud nebude o koupi zájem, škola navrhuje jeho sešrotování.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu škol.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením užitkového automobilu Peugeot Boxer, inventární číslo 132, z majetku kraje způsobem navrženým Akademií - Vyšší odbornou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou dle materiálu
RK-02-2012-30;
* s vyřazením automobilu - Renault Trafic TB 26, inventární číslo MS-z-87-1, z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava - Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-02-2012-30.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 6. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz