Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-23

RK-02-2012-23.doc  RK-02-2012-23pr01.pdf  RK-02-2012-23pr02.pdf  RK-02-2012-23pr03.pdf  RK-02-2012-23pr04.pdf  RK-02-2012-23pr05.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-02-2012-23
NázevZápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
Zpracoval V. Kodet, D. Vrábelová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a schválených Pravidel kontrolní činnosti výborů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje. Zápisy podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, kontrolovaná osoba, jejíž pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně osob, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům.
Návrh řešení Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy o provedení kontroly v roce 2011.

Zápis o provedení kontroly č. 01/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen.

Zápis o provedení kontroly č. 02/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti kraje Vysočina.

Zápis o provedení kontroly č. 03/2011
Předmět kontroly:
Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Zápis o provedení kontroly č. 04/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení přijatých orgány Kraje Vysočina.

Zápis o provedení kontroly č. 05/2011
Předmět kontroly:
Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina.

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.

Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky výboru.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-02-2012-23, př. 1, RK-02-2012-23, př. 2, RK-02-2012-23, př. 3, RK-02-2012-23, př. 4,
RK-02-2012-23, př. 5.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz