Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-11

RK-02-2012-11.doc  RK-02-2012-11pr01.doc  RK-02-2012-11pr02.doc  RK-02-2012-11pr03.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-02-2012-11
NázevPronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
Zpracoval R. Novotná
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKlub českých turistů Čeřínek Jihlava, podal dne 5. 12. 2011 žádost o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava dle materiálu RK-02-2012-11, př. 1. Zasedací prostory jsou pronajímány dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010.
Klub českých turistů Čeřínek Jihlava, žádá záštitu radního Kraje Vysočina Ing. Tomáše Škaryda a možnost 100 % slevy na úhradě pronájmu.

Dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina č. 03/10 ze dne 16. 2. 2010 je možno poskytnout následující formy záštity:
* záštita čestná - žadatel hradí 100 % z nájmu a 100 % nákladů (Čl. 6, odst. 2),
* záštita 100+100 - žadatel hradí 0 % z nájmu a 0 % nákladů (Čl. 7, odst. 1, písm. a).

Pokud člen Rady Kraje Vysočina poskytne záštitu dle Čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto Pravidel, tedy záštitu jinou než čestnou, předloží Odbor sekretariátu hejtmana materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu dle materiálu RK-02-2012-11, př. 3.
Zdůvodnění návrhu je obsaženo v materiálu RK-02-2012-11, př. 2.
StanoviskaStanoviska jsou obsažena v materiálu RK-02-2012-11, př. 2.
Odbor informatiky: Výpůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00105.0008.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-02-2012-11, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 10. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz