Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-57

RK-25-2011-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-25-2011-57
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval7 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 25/2011 dne 9. 8. 2011 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o zahájení řízení o výmazu přípravného stupně základní školy speciální ze školského rejstříku z moci úřední podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) s účinností od 1. 9. 2011.
Příspěvkové organizace s názvem Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, mají ve školském rejstříku zařazen přípravný stupeň základní školy speciální, jako školské zařízení. Vyhláškou 436/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních je zrušen přípravný stupeň základní školy speciální jako školské zařízení, povinnost vedení ve školském rejstříku končí s účinností od 1. 9. 2011. Přípravný stupeň základní školy speciální v současnosti legalizuje vyšší právní norma školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění novely č. 49/2009 Sb., a to nově koncipovaným § 48a odst. 1 až 3. Nejedná se již o školské účelové zařízení, ale o třídy přípravného stupně základní školy speciální (ve všech ZŠ je zařazen obor Základní škola speciální ), analogické přípravným třídám základní školy (§ 47) již uváděného školského zákona. Děti z tříd přípravného stupně ZŠ speciální jsou žáky příslušné školy, mohou využívat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně, což za minulé právní úpravy nebylo možné.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje vzít na vědomí zahájení řízení o výmazu přípravného stupně základní školy speciální ze školského rejstříku z moci úřední podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) s účinností od 1. 9. 2011. Řízení bylo zahájeno u příspěvkových organizací: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zahájení řízení o výmazu přípravného stupně základní školy speciální ze školského rejstříku z moci úřední podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) s účinností od 1. 9. 2011 u příspěvkových organizací: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 8. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz