Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-52

RK-25-2011-52.doc  RK-25-2011-52pr01.doc  RK-25-2011-52pr02.doc  RK-25-2011-52pr03.doc  RK-25-2011-52pr03upr1.doc  RK-25-2011-52pr04.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-25-2011-52
NázevNávrh dotace na projekt Vzdělávání s handicapem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O.Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuAxmanova technika modelování je speciální řemeslná technika modelování, která umožňuje i nevidícím vytvářet výrobky z hlíny, které odpovídají předloze. Od roku 2000 působí Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, které tuto techniku koncepčně rozvíjí. Kraj Vysočina v minulosti s občanským sdružením SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezin. centrum Axmanovy techniky modelování pro zdr. post. spolupracoval na několika projektech na úseku sociálních věcí a kultury. Jedním z nich byl projekt Hele hlína, který byl zaměřen na rozšíření uvedené metody pro zájemce s mentálním nebo kombinovaným postižením v šesti pobytových zařízeních zřizovaných krajem. V tomto projektu byli vyškoleni pracovníci z těchto zařízení tak, aby byli schopni v uvedené technice modelování vyučovat a vést uživatele. Zároveň zaučením v této technice procházeli uživatelé z pobytových zařízení a v průběhu dvouletého kurzu si tuto techniku osvojili. Uvedeným způsobem došlo k rozšíření uvedené techniky pro novou cílovou skupinu. Dalším z projektů, který se uskutečnil v průběhu loňského roku, byl projekt Představení ATM nevidícím a zrakově postiženým lidem , který představil novou techniku rukodělného řemesla ATM a možnosti jejího využití pro lidi nevidomé a zrakově postižené. Projekt se setkal s velkým zájmem nejen lidí s handicapem, ale také sociálních pracovníků a zaměstnanců státní správy, kteří se s problematikou zdravotně postižených ve své práci setkávají (příloha č. 1). V návaznosti na kladné odezvy projektu, bylo připraveno občanským sdružením SLEPÍŠI pokračování tohoto projektu s názvem Vzdělávání s handicapem zaměřeného na praktický život lidí s mentálním a kombinovaným postižením (příloha č. 2).
Poskytnutí dotace bude řešeno v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezin. centrum Axmanovy techniky modelování pro zdr. post. dotaci ve výši 180 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání s handicapem . Jejich projekt poskytuje práci členům sdružení se zdravotním postižením a interaktivní formou umožňuje setkávání mezi běžnou populací a lidmi s postižením, včetně pojmenování a řešení problémů ve vzájemné komunikaci a v pracovním zapojení. Toto setkávání je zároveň spojeno s prezentací ojedinělé techniky, jejíž rozvoj kraj dlouhodobě podporoval. O poskytnutí této dotace navrhujeme uzavřít smlouvu podle materiálu RK-25-2011-52, př. 3.
Prostředky na financování této dotace navrhujeme vyčlenit v rámci stávající kapitoly Sociální věci.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.


Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00148 (příloha č. 4)
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 180 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 180 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezin. centrum Axmanovy techniky modelování pro zdr. post., IČ: 64327892 ve výši 180 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání s handicapem v Kraji Vysočina dle materiálu RK-25-2011-52, př. 3.
Odpovědnost OSV, OE
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz