Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-41

RK-25-2011-41.doc  RK-25-2011-41pr01.pdf  RK-25-2011-41pr02.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-25-2011-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2011
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátilo občanské sdružení Student Cyber Games s žádostí o podporu jimi organizované série turnajů pro střední školy a víceletá gymnázia ve hře piškvorky. Jedná se o čtvrtý ročník této akce, která se koná jako čtyřkolová (školská kola, oblastní kola, krajská kola a celorepublikové finále). Na Vysočině se krajské kolo uskuteční koncem listopadu 2011. V loňském ročníku se do soutěže v Kraji Vysočina zapojilo přibližně 800 středoškoláků. Organizátoři žádají Kraj Vysočina o podporu této akce ve výši 10 035 Kč. Nad akcí převzal záštitu hejtman kraje. Bližší informace o celé akci jsou obsahem materiálu RK-25-2011-41, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-25-2011-41, př. 2) a navrhuje radě kraje poskytnout občanskému sdružení Student Cyber Games, IČO: 26678586, se sídlem Veveří 24, 602 00 Brno, dotaci ve výši 8 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce pIšQworky 2011.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství, mládeže a sportu, M. Kružíkové, členky Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a J. Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, viz mat. RK-25-2011-41, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 86 660 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00007.0050.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci občanskému sdružení Student Cyber Games, IČO: 26678586, se sídlem Veveří 24, 602 00 Brno, ve výši 8 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce pIšQworky 2011;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 8 000 Kč při současném zvýšení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 8 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz