Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-40

RK-25-2011-40.doc  RK-25-2011-40pr01.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-25-2011-40
NázevNávrh smlouvy o spolupráci
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá K. Lisá, I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje se předkládá návrh na uzavření smlouvy o spolupráci za účelem zajištění akcí pořádaných krajem Vysočina v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci.
Představitelé Kraje Vysočina byli osloveni zástupci společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group s návrhem na spolupráci při organizačním zajištění akcí pořádaných Krajem Vysočina v prostorách Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizaci.
Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-25-2011-40, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-25-2011-40, př. 1.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2011-40, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz