Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-47

RK-14-2011-47.doc  RK-14-2011-47pr01.doc  RK-14-2011-47pr02.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-14-2011-47
NázevŽádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyslovení souhlasu se zněním Výzvy k podávání žádostí v rámci Mimořádné podpory KOUS Vysočina mimo grantové programy kraje na činnost nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) v kraji Vysočina.
KOUS (občanské sdružení se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO 22734686) se na kraj Vysočina dne 12. 1. 2011 obrátilo s žádostí o podporu na rok 2011. Podpora mu byla poskytnuta usnesením č. 0049/01/2011/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 2 a ve výši 100 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy kraje dle materiálu ZK-01-2011-45, př. 3.).
Ve smlouvě, která byla součástí schvalovaného materiálu k části podpory 100 tis. Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO, byla v článku 6. odstavec 1) tato podmínka: Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v čl. 1 této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne odsouhlasení znění Výzvy pro podávání projektů krajem.
Dokumentaci výzvy KOUS předložil dne 4. 4. 2011. Tato dokumentace je uvedena v materiálech RK-14-2011-47, př. 1 a RK-14-2011-47, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-14-2011-47, př. 2 a vyslovit souhlas se zněním Výzvy k podávání žádostí dle materiálu, RK-14-2011-47, př. 1.
StanoviskaOdbor životního prostředí: bez připomínek.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství: k materiálu nemáme zásadní připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-14-2011-47, př. 2;
souhlasí
se zněním Výzvy k podávání žádostí dle materiálu RK-14-2011-47, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz