Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-37

RK-14-2011-37.doc  RK-14-2011-37pr01.pdf  RK-14-2011-37pr02.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-14-2011-37
NázevSmlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina předložil žádost o financování do Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky , tuto žádost schválila Rada kraje usnesením 1855/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009.
Státní fond životního prostředí ČR vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace (materiál
RK-14-2011-37, př. 1) a nyní zaslal návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky (materiál
RK-14-2011-37, př. 2). Výše poskytnuté podpory bude činit 2 118 480,- Kč, což jsou celkové náklady projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 10052726 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-14-2011-37, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 10052726 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-14-2011-37, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín 30. 6. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz