Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-30

RK-14-2011-30.doc  RK-14-2011-30pr01.doc  RK-14-2011-30pr02.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-14-2011-30
NázevSROP - udržitelnost projektů
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci doby udržitelnosti projektů podpořených ze Společného regionálního operačního programu je nutno vypracovávat pravidelné monitorovací zprávy. Předmětem tohoto materiálu je prohlášení skutečností uvedených v příslušných zprávách za projekty Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 dle materiálu RK-14-2011-30,př.1 a Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice dle materiálu RK-14-2011-30,př.2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2011-30, př. 1 a RK-14-2011-30,
př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2011-30, př. 1 a RK-14-2011-30, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 26. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz