Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-27

RK-14-2011-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-14-2011-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o částku z prodeje motorového vozidla VW Caravella reg. zn. 2J6 1199 ve výši 325 000 Kč.
Uvedené vozidlo bylo vyřazeno z důvodů jeho opotřebení a nahrazeno novým vozidlem stejného typu a provedení. Prodej vozidla byl schválen usnesením rady kraje č. 1887/39/2010/RK ze dne 7.12.2010. Vozidlo bylo v souladu s přijatým usnesením prodáno za cenu 325 000 Kč. Za prodej vozidla byla uhrazena provize ve výši 12 000 Kč.
Oddělení hospodářské správy žádá o zapracování částky z prodeje vozidla snížené o DPH ve výši 260 823 Kč do rozpočtu kapitoly Krajský úřad. Částku použije v rámci obnovy autoparku krajského úřadu.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku) o částku 325 000 Kč a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy,, položka 6123 Dopravní prostředky o částku 260 823 Kč, položka 5169 Nákup ostatních služeb o částku 12 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 52 177 Kč) rozpočtu kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku) o částku 325 000 Kč a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 272 823 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 52 177 Kč) rozpočtu kraje.
Odpovědnost odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
Termín duben 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz