Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-22

RK-14-2011-22.doc  RK-14-2011-22pr01.pdf  RK-14-2011-22pr02.pdf  RK-14-2011-22pr03.doc  RK-14-2011-22pr04.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-14-2011-22
NázevNávrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje Vysočina je předkládán návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera (7. 7. 1860 - 18. 5. 1911).
V roce 2010 jsme si připomněli 150. výročí narození a v roce 2011 si připomínáme 100. výročí úmrtí světového skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, jehož jméno je úzce spojeno s Vysočinou. V souvislosti s přípravou dílčích projektů spadajících do rámce oslav 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera se na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obrátily s žádostí o dotaci dva subjekty:
1) Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 požádala prostřednictvím Žádosti o podporu akce o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na realizaci II. festivalového setkání hudební mládeže s názvem Pocta evropanu Gustavu Mahlerovi 2011 , viz materiál RK-14-2011-22, př. 1. Setkání dechových orchestrů uměleckých škol ZUŠ Humpolec, ZUŠ Dačice a mažoretkových skupin z Třebíče proběhne dne 21. května 2011 v obci Kaliště u Humpolce, rodišti Gustava Mahlera.
2) AD FILM, spol. s r. o. požádala prostřednictvím Žádosti o podporu akce o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč na zhotovení cizojazyčných verzí (AJ, NJ) dokumentárního filmu o Gustavu Mahlerovi a výrobu DVD nosičů těchto verzí. Při poskytnutí dotace se společnost AD FILM, spol. s r.o. zavazuje poskytnout dar v počtu 250 ks DVD pro účely propagace kraje Vysočina. DVD bude rovněž představeno při zahájení festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců v Jihlavě a 25. 5. 2011 během vzpomínkové akce v Praze v Rakouském kulturním fóru.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě kraje Vysočina vzhledem k mimořádnému významu osobnosti Gustava Mahlera a u příležitosti 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč Základní umělecké škole Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 na realizaci II. festivalového setkání hudební mládeže s názvem Pocta evropanu Gustavu Mahlerovi 2011 na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2011-22, př. 3, a dále poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč společnosti AD FILM, spol. s r. o. na zhotovení cizojazyčných verzí (AJ, NJ) dokumentárního filmu o Gustavu Mahlerovi a výrobu DVD nosičů těchto verzí na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-14-2011-22, př. 4.
Finanční prostředky na realizaci projektů souvisejících s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2011, § 3319 Ostatní záležitosti kultury - Propagace a podpora dílčích projektů souvisejících s oslavou 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 je v kapitole Kultura, § 3319 počítáno s finančními prostředky na propagaci a podporu projektů souvisejících s oslavami G. Mahlera.
Odbor informatiky: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace O00078 (Pocta evropanu Gustavu Mahlerovi 2011) a O00079 (zhotovení cizojazyčných verzí dokumentárního filmu o Gustavu Mahlerovi a výroba DVD nosičů).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury:
* Základní umělecké škole Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, IČ: 62540114, ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-22, př. 3;
* AD FILM, spol. s r. o., Svobodova 4/144, Praha 2, IČ: 44264518, ve výši 70 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-22, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz