Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-09

RK-14-2011-09.doc  RK-14-2011-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-14-2011-09
NázevNávrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuÚčelem tohoto materiálu je pokusit se zajistit oficiální zastoupení kraje Vysočina ve výkonných orgánech organizace zajišťující pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013.
Pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013 zajišťuje občanské sdružení OV MS v biatlonu 2013 (Stanovy tohoto sdružení jsou uvedeny v materiálu RK-14-2011-09, př. 1).
Občanské sdružení OV MS v biatlonu 2013 má pouze jeden výkonný orgán, a to je Výbor sdružení . Výbor sdružení má 5 členů, které volí Členská schůze sdružení. Členové Výboru jsou voleni vždy na jeden rok.
Kraj Vysočina není oprávněn svého zástupce do orgánů občanského sdružení zvolit, je oprávněn pouze učinit návrh, který pak bude muset projednat příslušný orgán sdružení. Z pohledu návrhu se jeví jako vhodné navrhovat zástupce kraje jako fyzickou osobu, nikoliv jako voleného funkcionáře kraje, a to zejména s ohledem na přesah tohoto návrhu přes volby do zastupitelstev krajů v roce 2012.
Návrh řešení Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu navrhuje Radě kraje Vysočina:
1) doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina
- vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů návrh Členské schůze OV MS v biatlonu 2013 na zvolení MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013
- navrhnout Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 zvolit MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, a to při nejbližší možné příležitosti pro roky 2011, 2012 a 2013
2) uložit odboru sekretariátu hejtmana v případě přijetí navrhovaného usnesení Zastupitelstvem kraje Vysočina informovat OV MS v biatlonu 2013.

Z hlediska kraje Vysočina je vhodné, aby měl přehled o činnostech sdružení OV MS v biatlonu 2013 a aby mohl tyto činnosti přímo ovlivňovat, a to zejména s ohledem na význam této akce pro rozvoj celého regionu.
StanoviskaOSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů návrh Členské schůze OV MS v biatlonu 2013 na zvolení MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013;
- navrhnout Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 zvolit MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, a to při nejbližší možné příležitosti pro roky 2011, 2012 a 2013;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana v případě přijetí tohoto navrhovaného usnesení Zastupitelstvem kraje Vysočina informovat OV MS v biatlonu 2013.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz