Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-04

RK-14-2011-04.doc  RK-14-2011-04pr01.xls  RK-14-2011-04pr02.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-14-2011-04
NázevInformace o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro školní rok 2011/2012
Zpracoval K. Ubr, V. Zelený, K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu s pravidly pro přijímací řízení projednávanými každoročně ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina posoudil OŠMS počet žáků přihlášených na střední školy do prvního kola přijímacího řízení. Ve srovnání s údaji z loňského roku je počet přihlášek o cca 500 nižší (srovnání je uvedeno v materiálu
RK-14-2011-04, př. 1). Výrazný je pokles zájmu o maturitní obory středních odborných škol (cca o 650). Propad zájemců se týká 30-ti středních škol ze 47 krajských středních škol.
OŠMS pozval k jednání ředitele škol s největšími propady, za účelem zhodnocení jejich strategie přijímacího řízení. V některých případech (u 24 škol) doporučil OŠMS vzhledem k počtu přihlášek, k organizaci a efektivitě vzdělávací činnosti do budoucna úpravu zamýšleného postupu ředitele školy (zpravidla snížení počtu otevíraných tříd). Z jednání byly provedeny zápisy, jejichž závěry jsou shrnuty v materiálu RK-14-2011-04, př. 2.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje na vědomí informaci o průběhu projednávání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem dle materiálu RK-14-2011-04, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz