Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-58

RK-06-2011-58.doc  RK-06-2011-58pr01.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-06-2011-58
NázevPlán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
Zpracoval L. Kettner, S. Měrtlová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 2/2009, konaného dne 13. 1. 2009 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Zdravotní komise Rady kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina č. 6/06 ze dne 17. 1. 2006 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválení Plánu činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-06-2011-58, př. 1.
StanoviskaZdravotní komise Rady kraje Vysočina schválila Plán činnosti na rok 2011 na svém zasedání č. 1/2011 dne 19. 1. 2011 (usnesení 01/01/2011/ZdK).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu
RK-06-2011-58, př. 1.
Odpovědnost předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz