Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-55

RK-06-2011-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-06-2011-55
NázevPlán aktivit pro veřejnost projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 v období únor - červen 2011 určených pro širokou veřejnost
Zpracoval M. Vencovská
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přehled aktivit projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 určených pro širokou veřejnost v období únor 2011 - červen 2011.
Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý kraj Vysočina a místní Agendu 21 již od roku 2004. Jeho cílem je systémové zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s krajem Vysočina a zavedení standardů EU a OSN.

Popis aktivit:

Čistá Vysočina - III. ročník společného úklidu okolí silnic kraje Vysočina se uskuteční od 8. 4. 2011 - 15. 4. 2011. Přihlašování účastníků bude probíhat od 1. 3. 2011. do 15. 3. 2011 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách kraje Vysočina - www.kr-vysocina.cz. Zájemce vyplní krátký dotazník, díky kterému budeme schopni zajistit lepší organizaci celé akce a určit lokality pro úklid. Svoz sebraného odpadu zajistí jako každý rok Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina. Začátkem měsíce dubna budou koordinátory distribuovány pytle a reflexní vesty, které kraj Vysočina poskytne účastníkům zdarma. Ke spolupráci budou vyzváni autobusoví dopravci působící v kraji Vysočina, s možností bezplatného zajištění přepravy účastníků úklidu, a to v rámci běžné zajišťované linkové dopravy. Účastníci se budou prokazovat speciálními průkazy. Bude se jednat o přepravu malých skupin několika osob na krátké vzdálenosti v okolí obcí, které se do sběru odpadků zapojí.
V loňském roce se do akce Čistá Vysočina zapojilo 14,5 tisíc lidí a bylo sesbíráno více jak 60 tun odpadků určených k dalšímu zpracování.

Veletrh produktů kraje Vysočina - II. ročník veletrhu se bude konat 26. května 2011 na Horáckém stadionu v Jihlavě. Návštěvníci veletrhu se budou moci seznámit s výrobky z různých koutů Vysočiny, na vlastní oči budou moci shlédnout výrobu některých produktů, některé z nich ochutnat a v neposlední řadě si zakoupit výrobky, které je nejvíce zaujmou. Vystavovatelé budou mít k dispozici prostory bez poplatku a i vstup na veletrh bude zdarma. V loňském roce představilo své výrobky 48 výrobců z Vysočiny. Byly zastoupeny výrobky z různých odvětví - uzenářství, pivovarnictví, pekařství, mlékárenská výroba, čokoládové speciality, dřevařství, košíkářství, šperkařství, keramika, pěstitelství, výroba skla nebo výroba pleteného oblečení. Více jak čtvrtina vystavovatelů měla výrobky se značkou kvality VYSOČINA regionální produkt a veletrh navštívilo více jak 2000 návštěvníků.

SKUTEK ROKU 2010 - V letošním roce budou oceněny skutky jak fyzických osob, tak projekty právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012. Nominace skutků jednotlivců probíhá od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011, nominace projektů organizací probíhá od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011. V kategorii jednotlivců proběhne hlasování veřejnosti v období 1. 3. 2011 - 8. 4. 2011. Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 7. 6. 2011 na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.

Aktivity Čistá Vysočina a Veletrh produktů kraje Vysočina budou hrazeny z rozpočtu kraje Vysočina a aktivita Skutek roku 2010 je realizována v rámci projektu MA-G 21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku , financovaného z Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Předcházející ročníky všech uvedených aktivit byly úspěšně realizovány v rámci projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina podpořeného Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. Realizace projektu Vysočina 21 bude ukončena 15. 4. 2011.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí přehled aktivit projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 pro širokou veřejnost v období únor 2011 - červen 2011 dle materiálu RK-06-2011-55.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 pro širokou veřejnost v období únor 2011 - červen 2011 dle materiálu RK-06-2011-55.
Odpovědnost ORR
Termín 2011- 2- 8
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz