Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-42

RK-06-2011-42.doc  RK-06-2011-42pr01.doc  RK-06-2011-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-06-2011-42
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
Zpracoval M. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 0798/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010 žádá krajská příspěvková organizace Střední škola stavební Jihlava o souhlas s projektovým záměrem, který je popsán v materiálu RK-06-2011-42, př. 1.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-06-2011-42, př. 2.
StanoviskaGrémium ředitele:
Členové grémia ředitele podporují realizaci projektového záměru.

Odbor ekonomický:
Odbor ekonomický nemá k předloženému materiálu připomínky. Realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
K předloženému projektovému záměru odbor regionálního rozvoje nemá ve vztahu k realizaci GG OP VK připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Sit and Play (Sedni si a hraj) dle materiálu RK-06-2011-42, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz