Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-32

RK-06-2011-32.doc  RK-06-2011-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-06-2011-32
NázevPravidla hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval H. Šteflová, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s procesem řízení příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb a jeho zefektivněním vyvstala potřeba zpřesnění pravidel hodnocení ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje nastavit systém řízení a hodnocení ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina (dále jen ředitelé PO ) dle pravidel obsažených v materiálu RK-06-2011-32, př. 1. Pravidelné hodnocení ředitelů PO bude probíhat dvakrát ročně dle jasně stanovených kritérií. Pravidla blíže upravují termíny a zásady hodnocení, složení hodnotícího týmu, průběh procesu hodnocení a jeho organizační zajištění. Upraveny jsou rovněž výstupy z hodnocení a provázanost na odměňování pracovního výkonu. První hodnocení dle nových pravidel proběhne do konce dubna 2011.
Systém hodnocení ředitelů je projevem výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím, které na základě ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vykonává Rada kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-06-2011-32, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz