Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-31

RK-06-2011-31.doc  RK-06-2011-31pr01.doc  RK-06-2011-31pr01upr1.doc  RK-06-2011-31pr02.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-06-2011-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
Zpracoval T. Zemanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV prosinci 2010 vyhlásil kraj Vysočina druhý ročník soutěže určené pro žáky a žákyně základních škol kraje Vysočina Poznej Vysočinu , která se koná pod záštitou hejtmana kraje. V návaznosti na výše uvedené vyhlášení soutěže se na kraj Vysočina obrátila společnost Volksbank, a.s., se zájmem o sponzoring této úspěšné žákovské soutěže. Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-06-2011-31, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení organizace soutěže Poznej Vysočinu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností VOLKSBANK CZ, a.s., IČO: 25083325, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, dle materiálu RK-06-2011-31, př. 1.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností VOLKSBANK CZ, a.s., IČO: 25083325, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, dle materiálu RK-06-2011-31, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje o částku 100 000 Kč v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Odpovědnost OSH
Termín 28. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz