Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-10

RK-06-2011-10.doc  RK-06-2011-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-06-2011-10
NázevBezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV rámci majetkoprávního vypořádání před plánovanou rekonstrukcí a rozšířením silnice II/388 v k. ú. Horní Bobrová, Dolní Bobrová, Olešínky a Zvole nad Pernštejnem vyšlo najevo, že pozemky par. č. 193/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a par. č. 206/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 ve vlastnictví obce Zvole jsou již nyní zastavěny silnicí. Vzhledem k tomu, že vlastníkem silnic II. třídy je kraj Vysočina, je pro získání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu třeba získat tyto dotčené pozemky z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění stavebního povolení a následné realizaci stavby uzavřít darovací smlouvu na nemovitosti, tj. pozemky par. č. 193/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a par. č. 206/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem a pozemky nabýt do vlastnictví kraje.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 193/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a par. č. 206/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz