Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-71

RK-28-2010-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-28-2010-71
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, soudní náhrady, pohledávky
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.
Škodní a likvidační skupině Rady kraje Vysočina byly předloženy k projednání:
- návrhy na vyřazení majetku,
- ohlášení škody vzniklé na majetku kraje,
- soudní náhrady,
- návrhy na upuštění od vymáhání pohledávek.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne
31. 8. 2010, zápis z jednání je obsahem materiálu RK-28-2010-71, př. 1 (příloha zápisu je součástí materiálu RK-28-2010-71, př. 2).
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady kraje Vysočina projednala návrhy dne 31. 8. 2010 a doporučila:
- vyřadit majetek dle stanoviska 01, 02, 04/02/2010,
- uplatnit náhradu škody dle stanoviska 02 - 04/02/2010,
- upustit od vymáhání pohledávek dle stanoviska 06 - 11/02/2010.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis č. 02/2010 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
rozhoduje
* vyřadit majetek dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
* uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 13 501,- Kč dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1,
* upustit od vymáhání pohledávek ve výši 38 139,69 Kč v režimu de minimis dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1;
ukládá
* oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-28-2010-71, př. 1 z majetkové evidence;
* odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-28-2010-71, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz