Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-37

RK-28-2010-37.doc  RK-28-2010-37pr01.doc  RK-28-2010-37pr02.doc  RK-28-2010-37pr03.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-28-2010-37
NázevVýběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila na svém 23. zasedání usnesením č. 1088/23/2010/RK vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Do výběrového řízení se řádně přihlásili celkem 2 uchazeči.
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Pelhřimov, p. o., probíhalo dne 30. srpna 2010. K výběrovému řízení se dostavili všichni přihlášení uchazeči.
Návrh řešení Na základě výsledků výběrového řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, sděluje výběrová komise radě kraje pořadí kandidátů dle výsledků výběrového řízení a doporučuje vhodného uchazeče pro jmenování do funkce ředitele dle materiálu RK-28-2010-37, př.1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, .................................................................. dle materiálu RK-28-2010-37, př. 2;
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, měsíční plat řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2010-37, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz